QTH locator

Door en voor de radio-zendamateur is de wereld verdeeld in 18 X 18 = 324 velden. Elk veld is 20 graden longitude breed en 10 graden latitude hoog. ( 18 velden  keer 20 graden = 360 graden ) De nummering begint linksonder met AA, en loopt van zuid naar noord, en van west naar oost, om uiteindelijk rechtsboven te eindigen in RR. Zo’n veld is ongeveer 1370 km breed en 1110 km hoog. Om de locatie nog exacter te bepalen worden deze velden nogmaals verdeeld.

Deze velden worden vervolgens weer onderverdeeld in 10 X 10 = 100 vakken van elk 2 graden longitude breed en 1 graad latitude hoog. De vakken worden aangeduid met 00-99.  Ook weer van linksonder naar rechtsboven.

Assen ligt in JO (net als geheel Nederland)       Assen ligt in JO33 zo’n vak is ongeveer 137km breed en 111km hoog.

Tenslotte worden deze vakken verdeeld in 24 X 24 = 576 sub-vakken en worden aangeduid met aa tot xx.  Mijn locatie ligt in JO33ha. Dit vak is ongeveer 5,7 km breed en 4,6 km hoog.

Op deze wijze is de afstand tussen 2 radio-zendamateurs vrij nauwkeurig te bepalen. Dit wordt heden door de meeste software programma,s automatisch uitgevoerd. Ook via Google maps  is door in te zoemen op je huis de locatie in graden en de QTH locator af  te lezen.  zie onderstaande link:    http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php  Als je het vak JO33ha ook nog eens verder gaat verdelen in 10 x 10 = 100 vakken en van een nummer tussen 00 en 99 voorziet, is de locatie nog nauwkeuriger te verdelen. Dit vakje is dan ongeveer 570 x 460 meter groot. Als je dit nogmaals uitvoert, krijg je een vakje 24 x 19 meter. Een dergelijke QTH locator wordt dan JO33HA34AK   Meestal wordt slechts een combinatie van 4 of 6 gebruikt. De meeste (meestal gratis) software programma’s welke bijv. gekoppeld worden met QRZ.com, zoals N1MM en LOG4OM en Logger32 geven naast persoonlijke informatie over het tegenstation, ook de QTH locator, longitude en latitude tevens de richting van je antenne aan waar het signaal vandaan komt. Momenteel heb ik zelf meer dan 1300 QTH vakken (4 cijferig) bevestigd. Hiervoor gebruik ik het programma DX Atlas (freeware)

Reacties zijn gesloten.